Hav styr på reglerne for arbejdsmiljø

Er du ansvarlig for sikkerheden i din virksomhed? Som leder er det formentlig dig, der står for at sikre dig, at jeres medarbejdere arbejder under gode og ansvarlige forhold, som I som virksomhed kan stå inde for. Arbejdstilsynet har udarbejdet alverdens vejledninger til korrekt arbejdsmiljø, og heldigvis er rigtig meget materiel også fremstillet til at leve op til netop disse krav. Det gør det nemt for jer at indrette arbejdspladsen bedst muligt.

I en virksomhed med produktion, hvor der svejses, er det vigtigt, at der er ordentlig svejseudsugning. Forureningen når man svejser, er relativt høj, og det kan i værste tilfælde udgøre en sundhedsrisiko. Ved at have styr på udsugningen, undgår I, at jeres medarbejdere bliver syge, og det er noget af det, der på langt sigt virkelig er med til at oppe arbejdsmiljøet. Det kan ofte også være med til at sænke antallet af sygedage blandt medarbejderne.

Spred forureningen hurtigst muligt

Ved at fjerne forureningen ved kilden, hvor der svejses, sikrer I jer, at det når så lidt omkring som muligt. På den måde sikrer I jer, at andre, der arbejder i nærheden, ikke også udsættes for den forurening, der måtte være i luften. Punktudsugning kan typisk klare den opgave og monteres helt tæt ved kilden. Det kommer både an på svejsebord og typiske arbejdsopgaver, hvilken løsning, der er bedst.

Her kan både være tale om en sugearm eller et decideret sugebord. Det kan jeres virksomhed i samarbejde med eksperter vurdere, så I får en løsning, der er til bedst mulig gavn for jeres medarbejdere. Effektivitet og produktivitet er noget af det, der næsten altid er i fokus, men det er enormt vigtigt, at sikkerheden er det, der kommer først – og så kan I altid arbejde med, hvordan I kan øge produktionen yderligere inden for de rammer, I har at gøre med.